1138 Budapest, Váci út 168. Facebook Twitter

Általános szerződési feltételek - Yatas webáruház

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brand International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 24.(CSAK SZÉKHELY!); bankszámla száma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-50526672-88511013, adószáma: 24084835-2-41, cégjegyzék száma 01-09-989736; képviseli: Pálinkás László ügyvezető önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Brand International Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.yatasbolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: www.yatasbolt.hu Webáruház) keresztül történik.

1.2. A www.yatasbolt.hu Webáruházban, webshop oldalain történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.yatasbolt.hu Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a "Kosár tartalmának megrendelése" ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: Brand International Kft. Telefon/fax: +36 20 264 17 76 (hétfőtől péntekig: 10-18 óráig) E-mail: info@yatasbolt.hu

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely - nem a Szolgáltatónak felróható - okból hozzáférhetővé válik.

3. A megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Web áruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az előző pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, nettó ár + általános forgalmi adó bontásban. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél - előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (1138 Budapest, Váci út 168/B.).

4.2. Szolgáltató a megrendelt árut előre egyeztetett időpontban, munkanapon reggel 8 és délután 20 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. Megrendelések esetében a Szolgáltató a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz (utánvét), vagy opcionálisan banki előre utalási lehetőséget biztosít. A szolgáltató lehetőséget nyújt bankkártyás fizetésre, amely során a Kereskedelmi és Hitelbank biztonságos felületén keresztül Vásárló VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákkal fizethet a K&H bank oldalára átirányított biztonságos feületen. A mindenkori fizetési módokat a https://www.yatasbolt.hu/fizetesi-modok oldal tartalmazza részletesen.

4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami eredeti, bontatlan csomagolásban érkezik meg Megrendelő részére. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.6. A www.yatasbolt.hu matrac, ágykeret és hálószoba kiegészítő webáruház viszonteladói Ügyfeleket nem szolgál ki, viszonteladói megrendeléseket nem vesz fel és nem teljesít.

4.7. A házhozszállítás díja a webáruház felületen a díj kalkulátorunk segítségével kiszámolható, a mindenkori szállítási és egyéb költségeket a valós adatok feltüntetése mellett- a www.yatasbolt.hu matrac webáruház rá nézve kötelező érvényűnek tekint, azon utólag nem változtat.

4.8. Szállítási kategóriákon belül Budapest szállítási körzetnek tekinthető minden olyan közterület, amely Budapest közigazgatási határán belül helyezkedik el.

4.9. Minden olyan megadott szállítási cím, amely Budapest közigazgatási határán kívül esik „vidék" menüpont alatt érhető el a szállítási kalkulátor lenyíló menüjében.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül az Ügyfél cseregaranciával élhet, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

6. Egyebek

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.5. 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletre hivatkozva a rottexbolt.hu internetes webáruház higiéniai termékeknek tekinti a következő termékcsaládokat: matracok, párnák, matracvédők, ágyneműk. Tekintettel, hogy a higiéniai termékek esetén (fogkefe, golyós dezodor, alsónemű) a termék vérrel, vizelettel, izzadsággal, testnedvekkel és egyéb szennyeződéssel szennyeződhetnek, a rottexbolt.hu internetes webáruház által szállított és fent felsorolt termékcsaládokat a termék védőcsomagolásának felbontása után a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre hivatkozva nem áll módunkban visszavenni, visszavásárolni és a vételárat visszafizetni.

Az ide vonatkozó Kormányrendelet kimondja:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

6.6. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek - értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7. Szállítási határidő
7.1. A szállítási határidő termékenként és termék méretenként is eltérő lehet. A Szolgáltató által közölt szállítási határidő adatok tájékoztató jellegőek és az eddigi szállítási határidők tapasztalatai szerint lettek meghatározva. Átmeneti készlethiány, nemzetközi szállítmányok késése vagy egyéb előre nem látható okokból a www.yatasbolt.hu internetes matrac és ágykeret webáruház által közölt szállítási határidő a megadottól eltérhet. A szolgáltató által megadott eredeti szállítási határidő Szolgáltató részéről egyszer 10 munkanappal különösebb indoklás nélkül meghosszabbítható. Ennél hosszabb várható szállítási késedelmet Szolgáltató köteles Megrendelő felé írásos formában közölni. Felek megállapodnak abban, hogy a szállítási késedelem mértéke az eredeti szállítási határidőn felül -a megfelelő, írásos tájékoztatás mellett- nem haladhatja meg a 45 naptári napot.

8. Elállási jog
Az Ügyfelek számára a Szolgáltató biztosítja az elállás jogát amit a kormány a {45/2014. (II.26) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről című Kormányrendeletben részletesen rögzített. Ön a megrendeléstől az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát, az ismert elérhetőségeinken teheti meg. Az elállási nyilatkozat érvényesítésének határideje a termék átvételétől számított 14 munkanap. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél a nyilatkozatát a határidő előtt megküldi. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül köteles visszatéríteni. Figyelem! Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (szállítási költség). A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Kérjük, hogy a paplant, párnát, matracot és a matracvédőt még a csomagolás felbontását megelőzően, a csomagolással együtt próbálja ki (pl. megfelelő méretű-e). Az Ügyfél nem jogosult az elállási jogát gyakorolni, ha a leszállított paplan, párna, matrac és matracvédő csomagolását felbontotta, hiszen ekkor már tartósan érintkezhet emberi testtel, testnedvekkel, emiatt higiéniai, egészségügyi minősége nem garantálható. Úgyszintén nem gyakorolhatja az Ügyfél az elállási jogot, ha egyedi, személyre szabott terméket rendel. Ezekben az esetekben is fennáll az Ügyfél elállási joga, ha a megküldött termék, a teljesítés hibás (pl. minőségi hibás termék).

MATRACVÁSÁRLÁS.HU FÓRUMSZABÁLYZAT

1. A Matracvásárlás.hu internetes matrac és hálószoba kiegészítő webáruház a kölcsönös párbeszéd, a vásárlói kérdések gyors megválaszolása és a független vásárlói vélemények megosztása érdekében az önkormányzat honlapjához kapcsolódóan fórumot internetes oldalán üzemeltet. A fórumot mindenki saját felelősségére használhatja, amennyiben elfogadja jelen szabályzatot.

2. A fórumot bárki regisztráció nélkül használhatja. A Felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a Fórumszabályzatban szabályozott módon kifejthetik és közzétehetik

3. A fórumot az 1. pontban meghatározott cél teljesülése érdekében az üzemeltető utólagosan moderálja. A moderátorok munkájukat jelen szabályzat alapján végzik és törekednek arra, hogy csak a feltétlenül szükséges módon avatkozzanak be a párbeszédbe.

4. A fórumon a felhasználók tetszőleges álnevet (nicket) választhatnak maguknak, azonban nem választható olyan név vagy álnév, továbbá nem adható meg a felhasználói profilban olyan adat
a. amely közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal közvetlenül összekapcsolható; kivéve, ha a név, vagy álnév és a hozzászóló azonosságáról az üzemeltető meggyőződött,
b. megtévesztésig hasonlít már bejegyzett névre, vagy álnévre,
c. obszcén, vagy trágár kifejezés, rasszista; mások vallását, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó-, sértő kifejezés; burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,
d. jogszabályi értelemben védett név,
e. más személy vagy felhasználó jogos és méltányolható érdekeit sérti.
Természetesen nicknév alatt mindenki használhatja a saját polgári nevén akkor is, ha ugyanazon a néven közszereplő is ismert, és egészen addig használhatja is a nevet, amíg egyszer meg nem próbálja magát az ismert közszereplőnek kiadni.

5. Nem megengedett a fórumtagok megtévesztésére alkalmas több becenév/alteregó használata. Amennyiben egyértelműen bebizonyosodik, hogy másokat megtévesztve valaki egyszerre több nevet használva fórumozik, azonnali és végérvényes kitiltást kap az összes általa regisztrált felhasználó. E szabály alól kivételes esetben – előzetesen – felmentés kérhető a fórum moderátoraitól.

6. A moderálás során, ha a hozzászólás jelen szabályzatban megfogalmazott szabályokkal nem összeegyeztethető, az ezzel megbízott személy, a hozzászólás egészét törli. A törlés tényéről a moderátor e-mailben, privát üzenetben vagy az erre szolgáló topikban értesíti az érintett tag(ok)at.

7. A moderátorok törölhetnek egy hozzászólást, ha:
a. a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
b. személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
c. adatvédelmi törvényeket sértő,
d. agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
e. a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,
f. a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti-, vallási meggyőződést sért,
g. népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz (akár burkolt formában),
h. nem a vita tárgyával vagy a topik címével összefüggő,
i. már meglévő hozzászólást ismétel,
j. törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
k. nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
l. megsérti a levéltitkot,
m. a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
n. a moderátorok technikai vagy tartalmi rombolásnak minősítik (pl. vírusos állomány csatolása, túl nagy kép belinkelése, túl hosszú az üzenet szövege stb.)

8. A moderátorok lezárhatnak, illetve törölhetnek egy témát (topikot) abban az esetben, ha 7. a-n. pontban felsoroltak közül bármelyik fennáll rá, illetve a témához a megnyitást követő egy hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem.

9. A fórum intenzitása, naprakészsége és aktuális jellege érdekében a 60 napon túli passzivitást mutató téma a fórum ügyfélszolgálatának döntése alapján deaktiválásra kerülhet.

10. A moderátorok korlátozhatnak, vagy törölhetnek egy felhasználót, ha:
a. felhasználói neve jelen szabályzat 4. és 5. pontjának bármely alpontjába ütközik
b. rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző tevékenységet folytat

11. A moderátorok – lehetőségeik szerint – segítik a felhasználókat a fórum kezelésében, használatában. A fórum használatával kapcsolatos esetlegesen felmerülő technikai kérdésekben a külön erre a célra nyitott "Üzenet a Moderátornak" topic nyújt lehetőséget.

12. Noha az Adminisztrátor, és a Moderátorok mindent megtesznek, hogy minél hamarabb eltávolítsák, vagy töröljék a Fórumból a moderálási elvekbe ütköző anyagokat, lehetetlen, hogy minden egyes hozzászólást átnézzenek. Ebből adódóan a Fórum felhasználói elfogadják, hogy a Fórumon található összes hozzászólás a szerző nézeteit tükrözi, és nem az Adminisztrátorok, Moderátorok, vagy a webmester álláspontját – így ők nem vállalnak felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

13. A felhasználókról tárolt adatok semmilyen módon nem kerülnek ki egy harmadik félhez, azonban az Adminisztrátor és a Moderátorok élhetnek azzal a jogukkal, hogy a jogellenes hozzászólásokhoz kapcsolódó adatokat az illetékes hatóságoknak továbbítsák.14. A Fórumokban megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Matracvásárlás.hu oldal tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.

15. A Fórum „cookie"-kat (sütiket) használ, hogy adatokat tároljon a felhasználó számítógépén, de egyik sem tartalmaz személyes adatokat, melyek a regisztrációnál kerültek megadásra: a cookie-k pusztán technikai szempontból szükségesek. A megadott e-mail cím csak abban az esetben ajánlott, amennyiben az egyes Nick nevek mellé rendelt és a hozzászóláskor megadott email címre a topicban feltett kérdésre érkező válaszokról email formájában értesítést szeretnénk kapni.

16. Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a mRNS.hu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a portálon és a hírlevélben megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
A www.yatasbolt.hu/forum fórumra a tartalmat regisztráció nélküli felhasználók töltik fel, ezért minden felelősség a fórumozókat terheli és a www.yatasbolt.hu az ott közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért nem vállal felelősséget. A fórumban tilos olyan anyagot közzétenni, amely bármilyen módon sérti a Magyar Köztársaság Alkotmányát, törvényeit, rendeleteit, hatályos jogszabályokat, és/vagy mások személyiségi, jó hírnévhez való, szerzői vagy szomszédos jogait. Ezen tartalmak – amint azok a www.yatasbolt.hu tudomására jutnak – azonnal törlésre kerülnek, és a www.yatasbolt.hu üzemeltetője elhárít minden ezzel kapcsolatos felelősséget. A www.yatasbolt.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget a www.yatasbolt.hu/forum oldalon található fórumban a felhasználók által közzétett információk, adatok valóságtartamával, hitelességével kapcsolatosan, mivel ezzel kapcsolatban semmilyen ellenőrzést nem végez. A www.yatasbolt.hu nem vállal semmiféle felelősséget a fórumokban található információk miatt esetlegesen bekövetkező káresemények miatt.
MATRACVÁSÁRLÁS:HU PIACTÉR SZABÁLYZAT
Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum (Szabályzat) a www.yatasbolt.hu (Weboldal) oldalain elérhető szolgáltatások (Szolgáltatás) igénybe vehetőségének és használatának feltételeit tartalmazza, beleértve a Weboldal mindenkori üzemeltetői (Szolgáltató) valamint a Szolgáltatást igénybe vevő személyek (Felhasználó) felelősségeit és kötelességeit. A Szolgáltató bármikor módosíthatja a Szabályzatot a Felhasználó külön értesítése nélkül. A Szabályzat mindenkori aktuális tartalma a Weboldal láblécében elhelyezett „Felhasználási feltételek" hivatkozáson keresztül érhető el.

A Szabályzat az alábbi pontokat tartalmazza:

1., A Szolgáltatás tartalma
2., A Szolgáltatás díja
3., A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
4., A Felhasználó felelőssége
5., A Szolgáltató felelőssége
6., Adatkezelés

A Szabályzat pontjainak részletezése:

1.,A Szolgáltatás tartalma

A Szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a Felhasználók számára apróhirdetések feladására (Hirdetés), és azoknak a Weboldal alatt történő megjelenítésére. A Hirdetések megjelenése nem feltétlenül azok feladásának időbeli sorrendjében történik. A Szolgáltató ezen célok minél teljesebb és használhatóbb megvalósítása érdekében lehetőséget biztosít a Felhasználók számára a Hirdetések utólagos megváltoztatására, törlésére, valamint a Hirdetések közötti keresésre. A Szolgáltató ezen lehetőségeket díjmentesen biztosítja a Felhasználó részére. Minden feladott hirdetés a feladástól számított 30 naptári napig található aktív hirdetési állapotban, ezt követően a hirdetések inaktívvá válnak, archiválásra kerülnek és nem jelennek meg az aktív hirdetések között.
A Szolgáltatás részét képezheti a Hirdetések kiemelése funkció, amely használatával az adott hirdetés a Hirdetések megjelenítése során kiemelten és/vagy előre sorolva jelenik meg. A Szolgáltatás ezen lehetősége díjköteles. A díjak pontos mértéke a Weboldal láblécében elhelyezett „Díjtáblázat" hivatkozáson keresztül érhető el.
A Szolgáltatás nem tartalmaz regisztrációt, valamint a Szolgáltatás igénybe vételének nem feltétele a személyes adatok megadása sem.

2., A Szolgáltatás díja

A Szolgáltatás alapvető funkciói díjmentesen vehetők igénybe a Felhasználó által. A Szolgáltatás ingyenessége egyaránt vonatkozik magánszemélyekre és cégekre is. A Szolgáltatás egyedüli díjköteles része a Hirdetés kiemelése funkció – a díjak pontos mértéke a Weboldal láblécében elhelyezett „Díjtáblázat" hivatkozáson keresztül érhető el.

3.,A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok, valamint jelen Szabályzat betartása mellett vehető igénybe.
Tilos:
-Bármely olyan szoftver, megoldás vagy módszer használata, amely bármi módon hátráltatja, veszélyezteti a Szolgáltatás működését.
-Szerzői-, személyhez fűződő-, kegyeleti-, -személyes adatok védelméhez kötődő vagy egyéb jogokat sértő, másokat becsmérlő, megalázó hirdetés feladása.
-Gyűlöletkeltésre-, megfélemlítésre alkalmas, vallási-, lelkiismereti-, -nemzetiségi hovatartozást, vagy személyes- ill. közbiztonságot sértő hirdetés feladása.
-Erőszakra-, törvény- vagy jogszabálysértésre ösztönző, környeztet-, természetet- vagy tulajdonokat károsító cselekedetre buzdító hirdetés feladása.
-Hamis-, mások becsapására irányuló, valótlan tartalmú hirdetés feladása.
-Tabletták, drogok, dohányáruk, tudatmódosító szerek, illegális- vagy kétséges eredetű anyagok hirdetése.
-Ugyanazon hirdetés – akár némileg eltérő tartalommal – egymás utáni, többszöri feladása.
-A hirdetés tartalmától eltérő, megtévesztő címmel Hirdetés feladása.
-Más nevében, annak beleegyezése nélkül történő Hirdetés feladása.
-A Weboldal bármely részének, tartalmának másolása, átvétele a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyének megléte nélkül.

1. A Felhasználó jogai és felelősségei

-A Felhasználó az általa feladott, vagy módosított Hirdetés tartalmáért, valódiságáért teljeskörű felelősséggel tartozik.
-A Felhasználó a Szolgáltatás bármely részének igénybevétele esetén elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen Szabályzatban foglaltakat.
-A Felhasználó korlátlan számú Hirdetést adhat fel és kezelhet ingyenesen, a fenti igénybevétel feltételeinek betartása mellett.
-A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során önkéntesen megadhatja a személyes adatait, hogy azokat a Szolgáltató a Hirdetésen feltüntesse.
-A Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben a Hirdetésben megadja az e-mail címét, úgy a Szolgálató jogosult részére a Szolgáltatással összefüggésben álló e-mail értesítések küldésére, amelyek a Hirdetés aktuális állapotáról tájékoztatják a Felhasználót.
-A Felhasználó értesítheti a Szolgáltatót az igénybevételi feltéleknek nem megfelelő Hirdetésekkel kapcsolatban, azonban a bejelentéssel kapcsolatos további tevékenységek szükségszerűségének eldöntése teljes mértékben a Szolgáltató hatáskörébe tartozik.
-A Felhasználó kérheti a Szolgáltatót a más által a Hirdető nevében feladott Hirdetések törlésére, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a kérése jogosságát.

2. A Szolgáltató jogai és felelősségei

-A Szolgáltató jogosult jelen Szabályzatnak bármikori, a Felhasználók külön értesítése nélküli módosítására.
-A Szolgáltató jogosult a fenti feltételeknek meg nem felelő Hirdetések törlésére a Felhasználó értesítése nélkül.
-A Szolgáltató jogosult a Hirdetések megjelenési sorrendjének tetszőleges, bármikori megváltoztatására.
-A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által feladott Hirdetés tartalmát, és nem vállal felelősséget annak tartalmáért, valódiságáért.
-A Szolgáltó jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó által feladott Hirdetésen megjeleníteni.
-A Szolgálató jogosult a Szolgáltatással összefüggésben álló e-mail értesítések küldésére, amelyek a Hirdetés aktuális állapotáról tájékoztatják a Felhasználót.
-A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetéssel vagy a Szolgáltatással összefüggésbe hozható vélt vagy valós anyagi-, természetbeni-, jogi- vagy egyéb károkért.
-Amennyiben a Felhasználó értesíti a Szolgáltatót valamely, a Felhasználóra sértő, vagy az igénybevételi feltételeknek nem megfelelő Hirdetéssel kapcsolatban, a Szolgáltató jogosult eldönteni a bejelentés hitelességét, és saját belátása szerint cselekedni.
-A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás időleges szüneteltetésére, tetszőleges megváltoztatására, vagy akár megszüntetésére a Felhasználók külön értesítése nélkül.
-A Szolgáltató jogosult a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál történő bejelentés megtételére, valamint az ezzel összefüggésben rendelkezésre álló adatok átadására.

3. Adatkezelés

A Szolgáltatás használatának nem feltétele személyes adatok megadása, azonban a Hirdetés kezelése során a Felhasználó önkéntesen megadhatja személyes adatait, elérhetőségeit.
A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:
-A Felhasználó által feladott Hirdetésben történő megjelenítés
-Jogsértés esetén az illetékes hatóságok felé történő rendelkezésre bocsátás
-Az e-mail cím megadása esetén az adott Hirdetéssel kapcsolatos értesítések küldése a Hirdetés állapotáról

A Felhasználó által megadott személyes adatokon kívül más felhasználói adatra bármilyen módon keresni, vagy azokat más módon megjeleníteni nem lehetséges. Az adatok a Hirdetés törlésekor vagy inaktiválásakor véglegesen archiválásra kerülnek.

Örömteli vásárlást kíván Önnek a www.yatasbolt.hu webáruház összes munkatársa.